sobota 28. decembra 2013

Implementácia bakalárskej práce - Webová vizualizácia dát predpovede počasia z lokálnej meteostanice

V tomto článku opisujem spôsob ako som implementoval systém, ktorý automaticky zobrazuje stav počasia na webovej stránke. Tento systém meria aktuálne hodnoty meteorologických veličín v okolí Technickej univerzity v Košiciach. Na vytvorenú stránku som pridal grafické priebehy vybraných veličín, pričom niektoré som doplnil aj o predikciu ich budúceho priebehu. Táto predikcia je realizovaná pomocou neurónových sietí, ktoré sú učené metódou spätného šírenia chyby. Výsledná stránka je prístupná na serveri http://neuron.tuke.sk/vysnovsky, kde je pridaná aj moja bakalárska práca.

nedeľa 8. decembra 2013

ISODATA algoritmus - implementácia školského zadania

Na predmete Výpočtová umelá inteligencia som dostal za úlohu naprogramovať ISODATA algoritmus a naučiť ho vyhľadávať zhluky v špirále. V tomto článku opisujem spôsob, akým som toto zadanie zrealizoval.

Keďže som chcel spraviť jednoduché používateľské rozhranie, rozhodol som sa, že zadanie implementujem ako webovú stránku. Na vstup od používateľa som využil jednoduché formulárové prvky a na vykreslenie výstupu HTML element <canvas>. Na naprogramovanie systému a na samotné učenie som použil jazyk JavaScript.